Mod Yöntemi

Perceptual Speed modülünde performansınızı bir hayli arttıracak, daha önemlisi sürpriz yaşama ihtimalinizi bir hayli düşürecek olan bir taktiği irdeliyoruz.

Mod Yöntemi, Perceptual Speed modülünde yaygın olarak kullanılan bir taktik. Uygulaması kolay olsa da alışması birkaç gün alabilir. Peki hiç bir teknik kullanmadan da çözülüp geçilebilecek bu testi neden daha da karmaşık hale getiriyoruz?

Mod Yöntemi ile

  1. Okuma hızınız bir hayli artacak,
  2. Gösterge tipi veya rengi okumalarınıza neredeyse hiç etki etmeyecek,
  3. Rakam sayısının değişmesi sonucu yaşayabileceğiniz duraklama tehlikesinden kurtulacaksınız,
  4. Süre endişesiyle basit hesap hataları yapıyorsanız bu aritmetik engeli sürenin çok daha uzun olduğu 'girdi' safhasına saklayabilirsiniz.

Peki bu yöntemin hiç dezavantajı yok mu?

  • Kişiden kişiye büyük değişiklik gösterse de bir alışma süresi bulunuyor, özellikle 'analog saat' alışkanlığından dolayı ibre yönleri konusunda sıkıntı yaşamanız muhtemel.
  • En büyük eksisi, bütün göstergeleri okuduğunuz halde "referansı" yanlış gördüyseniz 4 göstergeyi birden yanlış girebilme olasılığı.
  • Dönüştürme işinde yavaş kalmanız durumda herkes testi bitirmişken sizin halen sınavda olup telaş yapma ihtimaliniz.

Kimler için?

  • Level 3 ve hatta Level 2'de bütün çabalarına rağmen 4/4 okuma işini yetiştiremeyenler için,
  • Sınavda 3, 4 aralıklı sayılar görüp de sürpriz yaşamak istemeyenler için,
  • Bol zamanı olup bu modülde hiç sıkıntı çekmek istemeyenler için.

Tekrak belirtmekte fayda var. Bu yönteme hiç bulaşmadan da rahatlıkla bu modülden geçebilirsiniz.

Başlayalım

Bu yöntemi kullanmak için ilk yapmamız gereken kendimize referans bir gösterge seçmek. Şekil ve renkten bağımsız bu göstergede rakamların yeri haliyle hep sabit. Adet olduğu üzere 8'in tepede olduğu gösterge düzenini referans olarak kabul edelim. Kafamızda canlanması gereken aşağıdaki 4 göstergeden herhangi bir tanesi.

Referans Alacağımız Standart Göstergeler

12345678
12345678
12345678
12345678

Kafamızda yer etmesi gereken standart dizilim bu şekilde. Rakamların nereye oturduklarını iyice sağlamlaştırmamız lazım ki bu düzene uymayan bir gösterge geldiğinde farkı kolayca görebilelim.

İkinci adım olarak, işin içine ibreleri de katalım. Okuma hızımıza tavan yaptıracak en önemli adım burası. İbre ile gösterge okuma.

Bu adımda yine standart hale gelen ibre yönlerini ve bu yönlere karşılık gelen değerleri atıyoruz hafızaya.

8
1
2
3
4
5
6
7

Benim tavsiyem, burada ara verip önce bu referans göstergeyi kafanızda oturtmak. Gösterge üretecini kullanarak, sayıları göz ardı edip sadece ibre ile standart değerleri okumaya çalışabilirsiniz çünkü gösterge üzerindeki sayılar başta aklınızı karıştıracak. Analog saat gibi okumaya çalıştığımız için saatteki değerler ile buradakileri karıştıracaksınız vb. fakat kısa zamanda hepsi oturacak.


Bundan sonra herhangi bir sette, herhangi bir kritik göstergeyi okumak yerine standart göstergemizi okuyacağız, iş değerleri girmeye gelince okuduğumuz bu değerleri 'çevirmemiz' gerekecek. Onu da gerçek hayattan bir örnekle açıklarsak taşlar yerine oturacak.

Diyelim ki CRITICAL: SQUARE SHAPE şeklinde talimat verildikten sonra karşımıza aşağıdaki düzende bir set çıktı:

267
256
156
236
134
267
468
247
348

Normalde, bu yöntemi kullanmadan okuyacağımız değerler ilk satırda 3, ikinci satırda 8 ve 4, son satırda ise 2.

Mod yöntemi ile okuyacağımız değerler ise farklı çünkü bu setteki göstergeler bizim standart göstergelerimizden farklı. Neyse oraya geleceğiz, şimdi bu yöntemle nasıl okuma yapmamız gerektiğine bakalım.

Bu yöntemi kullanırken ekrana bakıp aşağıdaki göstergeleri görmemiz gerekiyor.

267
256
236
8
247
348

Gördüğünüz gibi dikkat edeceklerimizin sayısı bir hayli azaldı. İlk 3 kritik göstergede ibreyi okumaya yarayacak değer bile bırakmadım. Bunun sebebi, tahmin edeceğiniz üzere, 3 göstergeyi okumak için ibreden başka yardımcıya ihtiyaç duymamamız.

Tekrar hatırlayalım, normal şartlarda okuyacağımız ve son tahlilde girmemiz gereken değerler 3, 8, 4 ve 2.

Mod yöntemi ile okuduğumuz değerler ise 2, 7, 3 ve 1 olmalı.

Bu değerleri aynen böyle girerseniz 0/4 göreceğiniz için bu metodun en can alıcı kısımlarından biri olan dönüştürme evresine geçmemiz gerekiyor.

Dönüştürme

Fark ettiğiniz gibi son kritik göstergede 1 rakamı saklı tuttum. Bu rakamı son kritik göstergede göreceksiniz diye bir kural yok. Hatta kritik göstergede okuyacaksınız diye bir kural da yok. Ekranı tararken herhangi bir yerde görüp aklınıza yazar hale geleceksiniz zaten bir zaman sonra. Şurada - burada okumalıyım diye şartlanmaya gerek yok. Önemli olan, bir şekilde, bu setteki göstergelerin bizim referans göstergemize göre hangi durumda olduklarını bulabilmek. Başka bir deyişle hangi yöne ne kadar döndüklerini...

Hazır yeri gelmişken, yukarıda bolca 'kural' dediğime bakmayın. Bu anlattıklarımın hiçbiri kanun değil. Bu yöntemin kişiden kişiye değişen versiyonları olabilir. Yöntem aşağı yukarı kafanızda canlandıktan sonra istediğiniz yeri eğip büküp kendinize uygun hale getirebilirsiniz. Özellikle 'dönüştürme' kısmını.

Hemen kritik göstergelerden sonuncusunu bizim standart göstergemizle karşılaştırarak aradaki farkı, bir başka deyişle dönüşü görelim :

468
2345678

Yukarıda solda bizim kritik göstergemiz var. Sağında ise standart göstergemiz. Aradaki farkı bariz şekilde görebilirsiniz: Standart göstergemiz bu set için saat yönünün tersine yani sola doğru 1 birim dönmüş! Yani?

Gerçek vs Standart

9'lu sette en son 8 rakamını görmüştük ama orada 'normalde' 7 olması gerekiyor değil mi? (bknz: Standart göstergeler)

7 olmasını beklediğimiz yerde 8 okuduk. Yani 'gerçek' göstergedeki her değer -olması gerekenden- 1 fazla gösteriyor sonucuna vardık. O yüzden mod yöntemi ile okuduğumuz 2, 7, 3 ve 1 değerlerini değil, hepsinin 1 arttırılmış hallerini (3, 8, 4 ve 2) girmemiz gerektiğini 'hesaplıyor' ve o şekilde giriyoruz.

Farklı bir gösterge düzeninde diğer yönden bakıp eksiltebilirsiniz de. Saat yönünde dönerse azalt, aksi halde arttır gibi bir kuralı takip edebilirsiniz.

Başka bir bakış açısıyla 8'i 0 da alabilirsiniz. Arttırıp azaltacağınız rakamları bulmanız daha da kolaylaşacaktır böylece.

Dönüştürme için okuyacağınız rakamı yerini de bilinçli olarak seçip (tepe noktada bir rakam aramak gibi) işinizi yine kolaylaştırabilirsiniz. Kişiden kişiye değişir.

Önemli olan 8'e veya referansımız neyse ona göre düzeltme yapmak, yöntemin adının hakkını vermek.

Nasıl hesaplamayı seçerseniz seçin bütün bu 'dönüştürme - ekleme - çıkarma' işini görece rahat olduğumuz girdi ekranında yapıyoruz.

'Farkı' bir şekilde bulduktan sonra, her girdi için 'on the fly' hesaplamaya başlayacaksınız. Yani 4'lü serinin hepsini birden dönüştürüp ondan sonra girmek yerine sırayla 2 yerine 3'e, 7 yerine 8'e, 3 yerine 4'e, 1 yerine 2'ye gidecek eliniz. Böylece girdi safhasında neredeyse hiç zaman kaybetmeyeceksiniz merak etmeyin.

Sonuç

Sonuç olarak bu yöntemin en güzel yanı yetiştirme telaşı yüzünden hata yapma ihtimalinin daha yüksek olduğu 'okuma evresini' kolaylaştırması ve yine bu evreyi çok ama çok hızlandırması. Buradan eksilttiğimiz enerji yüzünden girdi ekranında biraz daha fazla enerji sarf etmemiz gerekiyor.. Kapalı sistemlerin toplam enerjisi değişmez sonuçta değil mi?

Hemen çalışmaya koyulmak isteyenler için kestirme yolu da gösterip bu haddinden fazla uzun yazıyı sonlandırayım.

\n

\n\n

Peki bu y\u00f6ntemin hi\u00e7 dezavantaj\u0131 yok mu?

\n\n

Kimler i\u00e7in?

\n\n

Tekrak belirtmekte fayda var. Bu y\u00f6nteme hi\u00e7 bula\u015fmadan da rahatl\u0131kla bu mod\u00fclden ge\u00e7ebilirsiniz.

\n

BA\u015eLIKLAR

\n

Ba\u015flayal\u0131m

\n

Bu y\u00f6ntemi kullanmak i\u00e7in ilk yapmam\u0131z gereken kendimize referans bir g\u00f6sterge se\u00e7mek. \u015eekil ve renkten ba\u011f\u0131ms\u0131z bu g\u00f6stergede rakamlar\u0131n yeri haliyle hep sabit. Adet oldu\u011fu \u00fczere 8'in tepede oldu\u011fu g\u00f6sterge d\u00fczenini referans olarak kabul edelim. Kafam\u0131zda canlanmas\u0131 gereken a\u015fa\u011f\u0131daki 4 g\u00f6stergeden herhangi bir tanesi.

\n

Referans Alaca\u011f\u0131m\u0131z Standart G\u00f6stergeler

\n
\n
\n
\n12345678
\n
\n12345678
\n
\n12345678
\n
\n12345678
\n
\n
\n

Kafam\u0131zda yer etmesi gereken standart dizilim bu \u015fekilde. Rakamlar\u0131n nereye oturduklar\u0131n\u0131 iyice sa\u011flamla\u015ft\u0131rmam\u0131z laz\u0131m ki bu d\u00fczene uymayan bir g\u00f6sterge geldi\u011finde fark\u0131 kolayca g\u00f6rebilelim.

\n

\u0130kinci ad\u0131m olarak, i\u015fin i\u00e7ine ibreleri de katal\u0131m. Okuma h\u0131z\u0131m\u0131za tavan yapt\u0131racak en \u00f6nemli ad\u0131m buras\u0131. \u0130bre ile g\u00f6sterge okuma.

\n

Bu ad\u0131mda yine standart hale gelen ibre y\u00f6nlerini ve bu y\u00f6nlere kar\u015f\u0131l\u0131k gelen de\u011ferleri at\u0131yoruz haf\u0131zaya.

\n
\n
\n
\n8
\n
\n1
\n
\n2
\n
\n3
\n
\n
\n
\n4
\n
\n5
\n
\n6
\n
\n7
\n
\n
\n
\n

Benim tavsiyem, burada ara verip \u00f6nce bu referans g\u00f6stergeyi kafan\u0131zda oturtmak. G\u00f6sterge \u00fcretecini kullanarak, say\u0131lar\u0131 g\u00f6z ard\u0131 edip sadece ibre ile standart de\u011ferleri okumaya \u00e7al\u0131\u015fabilirsiniz \u00e7\u00fcnk\u00fc g\u00f6sterge \u00fczerindeki say\u0131lar ba\u015fta akl\u0131n\u0131z\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131racak. Analog saat gibi okumaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in saatteki de\u011ferler ile buradakileri kar\u0131\u015ft\u0131racaks\u0131n\u0131z vb. fakat k\u0131sa zamanda hepsi oturacak.

\n
\n

Bundan sonra herhangi bir sette, herhangi bir kritik g\u00f6stergeyi okumak yerine standart g\u00f6stergemizi okuyaca\u011f\u0131z, i\u015f de\u011ferleri girmeye gelince okudu\u011fumuz bu de\u011ferleri '\u00e7evirmemiz' gerekecek. Onu da ger\u00e7ek hayattan bir \u00f6rnekle a\u00e7\u0131klarsak ta\u015flar yerine oturacak.

\n

Diyelim ki CRITICAL: SQUARE SHAPE \u015feklinde talimat verildikten sonra kar\u015f\u0131m\u0131za a\u015fa\u011f\u0131daki d\u00fczende bir set \u00e7\u0131kt\u0131:

\n
\n
\n
\n
267
\n
256
\n
156
\n
\n
\n
236
\n
134
\n
267
\n
\n
\n
468
\n
247
\n
348
\n
\n
\n
\n

Normalde, bu y\u00f6ntemi kullanmadan okuyaca\u011f\u0131m\u0131z de\u011ferler ilk sat\u0131rda 3, ikinci sat\u0131rda 8 ve 4, son sat\u0131rda ise 2.

\n

Mod y\u00f6ntemi ile okuyaca\u011f\u0131m\u0131z de\u011ferler ise farkl\u0131 \u00e7\u00fcnk\u00fc bu setteki g\u00f6stergeler bizim standart g\u00f6stergelerimizden farkl\u0131. Neyse oraya gelece\u011fiz, \u015fimdi bu y\u00f6ntemle nas\u0131l okuma yapmam\u0131z gerekti\u011fine bakal\u0131m.

\n

Bu y\u00f6ntemi kullan\u0131rken ekrana bak\u0131p a\u015fa\u011f\u0131daki g\u00f6stergeleri g\u00f6rmemiz gerekiyor.

\n
\n
\n
\n
\n267
\n
\n256
\n
\n
\n
\n
\n236
\n
\n
\n
\n
\n
8
\n
\n247
\n
\n348
\n
\n
\n
\n

G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz gibi dikkat edeceklerimizin say\u0131s\u0131 bir hayli azald\u0131. \u0130lk 3 kritik g\u00f6stergede ibreyi okumaya yarayacak de\u011fer bile b\u0131rakmad\u0131m. Bunun sebebi, tahmin edece\u011finiz \u00fczere, 3 g\u00f6stergeyi okumak i\u00e7in ibreden ba\u015fka yard\u0131mc\u0131ya ihtiya\u00e7 duymamam\u0131z.

\n

Tekrar hat\u0131rlayal\u0131m, normal \u015fartlarda okuyaca\u011f\u0131m\u0131z ve son tahlilde girmemiz gereken de\u011ferler 3, 8, 4 ve 2.

\n

Mod y\u00f6ntemi ile okudu\u011fumuz de\u011ferler ise 2, 7, 3 ve 1 olmal\u0131.

\n

Bu de\u011ferleri aynen b\u00f6yle girerseniz 0/4 g\u00f6rece\u011finiz i\u00e7in bu metodun en can al\u0131c\u0131 k\u0131s\u0131mlar\u0131ndan biri olan d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrme evresine ge\u00e7memiz gerekiyor.

\n

D\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrme

\n

Fark etti\u011finiz gibi son kritik g\u00f6stergede 1 rakam\u0131 sakl\u0131 tuttum. Bu rakam\u0131 son kritik g\u00f6stergede g\u00f6receksiniz diye bir kural yok. Hatta kritik g\u00f6stergede okuyacaks\u0131n\u0131z diye bir kural da yok. Ekran\u0131 tararken herhangi bir yerde g\u00f6r\u00fcp akl\u0131n\u0131za yazar hale geleceksiniz zaten bir zaman sonra. \u015eurada - burada okumal\u0131y\u0131m diye \u015fartlanmaya gerek yok. \u00d6nemli olan, bir \u015fekilde, bu setteki g\u00f6stergelerin bizim referans g\u00f6stergemize g\u00f6re hangi durumda olduklar\u0131n\u0131 bulabilmek. Ba\u015fka bir deyi\u015fle hangi y\u00f6ne ne kadar d\u00f6nd\u00fcklerini...

\n

Haz\u0131r yeri gelmi\u015fken, yukar\u0131da bolca 'kural' dedi\u011fime bakmay\u0131n. Bu anlatt\u0131klar\u0131m\u0131n hi\u00e7biri kanun de\u011fil. Bu y\u00f6ntemin ki\u015fiden ki\u015fiye de\u011fi\u015fen versiyonlar\u0131 olabilir. Y\u00f6ntem a\u015fa\u011f\u0131 yukar\u0131 kafan\u0131zda canland\u0131ktan sonra istedi\u011finiz yeri e\u011fip b\u00fck\u00fcp kendinize uygun hale getirebilirsiniz. \u00d6zellikle 'd\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrme' k\u0131sm\u0131n\u0131.

\n

Hemen kritik g\u00f6stergelerden sonuncusunu bizim standart g\u00f6stergemizle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131rarak aradaki fark\u0131, bir ba\u015fka deyi\u015fle d\u00f6n\u00fc\u015f\u00fc g\u00f6relim :

\n
\n
\n468
\n
\n2345678
\n
\n

Yukar\u0131da solda bizim kritik g\u00f6stergemiz var. Sa\u011f\u0131nda ise standart g\u00f6stergemiz. Aradaki fark\u0131 bariz \u015fekilde g\u00f6rebilirsiniz: Standart g\u00f6stergemiz bu set i\u00e7in saat y\u00f6n\u00fcn\u00fcn tersine yani sola do\u011fru 1 birim d\u00f6nm\u00fc\u015f! Yani?

\n

Ger\u00e7ek vs Standart

\n

9'lu sette en son 8 rakam\u0131n\u0131 g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fck ama orada 'normalde' 7 olmas\u0131 gerekiyor de\u011fil mi? (bknz: Standart g\u00f6stergeler)

\n

7 olmas\u0131n\u0131 bekledi\u011fimiz yerde 8 okuduk. Yani 'ger\u00e7ek' g\u00f6stergedeki her de\u011fer -olmas\u0131 gerekenden- 1 fazla g\u00f6steriyor sonucuna vard\u0131k. O y\u00fczden mod y\u00f6ntemi ile okudu\u011fumuz 2, 7, 3 ve 1 de\u011ferlerini de\u011fil, hepsinin 1 artt\u0131r\u0131lm\u0131\u015f hallerini (3, 8, 4 ve 2) girmemiz gerekti\u011fini 'hesapl\u0131yor' ve o \u015fekilde giriyoruz.

\n

Farkl\u0131 bir g\u00f6sterge d\u00fczeninde di\u011fer y\u00f6nden bak\u0131p eksiltebilirsiniz de. Saat y\u00f6n\u00fcnde d\u00f6nerse azalt, aksi halde artt\u0131r gibi bir kural\u0131 takip edebilirsiniz.

\n

Ba\u015fka bir bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131yla 8'i 0 da alabilirsiniz. Artt\u0131r\u0131p azaltaca\u011f\u0131n\u0131z rakamlar\u0131 bulman\u0131z daha da kolayla\u015facakt\u0131r b\u00f6ylece.

\n

D\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrme i\u00e7in okuyaca\u011f\u0131n\u0131z rakam\u0131 yerini de bilin\u00e7li olarak se\u00e7ip (tepe noktada bir rakam aramak gibi) i\u015finizi yine kolayla\u015ft\u0131rabilirsiniz. Ki\u015fiden ki\u015fiye de\u011fi\u015fir.

\n

\u00d6nemli olan 8'e veya referans\u0131m\u0131z neyse ona g\u00f6re d\u00fczeltme yapmak, y\u00f6ntemin ad\u0131n\u0131n hakk\u0131n\u0131 vermek.

\n

Nas\u0131l hesaplamay\u0131 se\u00e7erseniz se\u00e7in b\u00fct\u00fcn bu 'd\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrme - ekleme - \u00e7\u0131karma' i\u015fini g\u00f6rece rahat oldu\u011fumuz girdi ekran\u0131nda yap\u0131yoruz.

\n

'Fark\u0131' bir \u015fekilde bulduktan sonra, her girdi i\u00e7in 'on the fly' hesaplamaya ba\u015flayacaks\u0131n\u0131z. Yani 4'l\u00fc serinin hepsini birden d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcp ondan sonra girmek yerine s\u0131rayla 2 yerine 3'e, 7 yerine 8'e, 3 yerine 4'e, 1 yerine 2'ye gidecek eliniz. B\u00f6ylece girdi safhas\u0131nda neredeyse hi\u00e7 zaman kaybetmeyeceksiniz merak etmeyin.

\n

Sonu\u00e7

\n

Sonu\u00e7 olarak bu y\u00f6ntemin en g\u00fczel yan\u0131 yeti\u015ftirme tela\u015f\u0131 y\u00fcz\u00fcnden hata yapma ihtimalinin daha y\u00fcksek oldu\u011fu 'okuma evresini' kolayla\u015ft\u0131rmas\u0131 ve yine bu evreyi \u00e7ok ama \u00e7ok h\u0131zland\u0131rmas\u0131. Buradan eksiltti\u011fimiz enerji y\u00fcz\u00fcnden girdi ekran\u0131nda biraz daha fazla enerji sarf etmemiz gerekiyor.. Kapal\u0131 sistemlerin toplam enerjisi de\u011fi\u015fmez sonu\u00e7ta de\u011fil mi?

\n

Hemen \u00e7al\u0131\u015fmaya koyulmak isteyenler i\u00e7in kestirme yolu da g\u00f6sterip bu haddinden fazla uzun yaz\u0131y\u0131 sonland\u0131ray\u0131m.

", "headline": "Perceptual Speed mod\u00fcl\u00fcnde performans\u0131n\u0131z\u0131 bir hayli artt\u0131racak, daha \u00f6nemlisi s\u00fcrpriz ya\u015fama ihtimalinizi", "wordCount": 5326, "description": "Perceptual Speed mod\u00fcl\u00fcnde performans\u0131n\u0131z\u0131 bir hayli artt\u0131racak, daha \u00f6nemlisi s\u00fcrpriz ya\u015fama ihtimalinizi bir hayli d\u00fc\u015f\u00fcrecek olan bir takti\u011fi irdeliyoruz.", "datePublished": "2016-02-11T08:24:39+02:00", "dateModified": "2017-10-21T11:24:53+03:00" }