ens
English

Modül hakkında rehberlik yapabilecek yazılar

Skorlarınızı yükseltecek taktikler, teknikler

Bu test İngilizce seviyenizi ölçmek üzere tasarlanmıştır.

TALİMATLAR
Test çoktan seçmeli İngilizce sorularından oluşuyor. Çalışmak için verilen CBT'de zaman kısıtı bulunmuyor. Yine de sınavda süre limiti olduğunu unutmamak gerekiyor.

REHBER
DLR TARZI CBT

Mümkün olduğu kadar DLR tarafından gönderilen CBT'yi taklit eden uygulama.

Sorular da CBT'den.

WWW

Çok yakında alternatif İngilizce soruları eklenecek.

SEVİYELER
Yakında seviyelendirilebilir.

DLR2

Bu başlığın altındaki uygulamalar sınava yönelik olmayıp daha çok sizi modüle ısıtmak için düşünülmüş bazı ufak alıştırmalar.

Üzerinde çalıştığınız bir taktiği oturtmak veya yeni stratejiler oluşturmak için faydalı olabilir.

FLASHCARD

Kelimeler, eş anlamlılar ve deyimleri çalışmak üzere tasarlanmış 'flashcard' tarzı bir uygulama.