İletişim formu


Cevap süresinin değişkenliğini etkileyen en büyük etmen olduğu için bu projenin 'gönüllü' bir girişim olduğunu tekrar belirtmekte fayda var.